INSTITUUT VOOR VOLKSWARMTE(B)

Duwtent met Han & Grietje 'Altijd Prijs Paleis'
zondag 16 sep
14u30 + 17u tot 19:00 tot 16:30

Han & Grietje (Han Coucke en Griet Dobbelaere) verwelkomen je in de Duwtent.
Ze zijn ervan overtuigd dat jouw talent, hoe klein ook, een prijs verdient.
En een plaats op hun mobiel podium. Prijzen en contentement, 500 meter lang.

Han & Grietje think all talent, no matter how small, deserves a price. Prices and joy 500 meter long.

Han & Grietje pensent que chaque talent mérite un prix. Prix et joie long de 500 mètres.